Betingelser og vilkår

Vennligst les følgende vilkår og betingelser nøye før bruk av websiden.  Alle brukere av denne siden samtykker i de følgende vilkår og betingelser og enhver gjeldene lov. Dersom du ikke samtykker i dette, vennligst ikke bruk websiden.

 

Copyright

Hele innholdet i denne websiden, inkludert, men ikke begrenset, til tekst, grafikk, og kode er copyright-registert og opphavsrettslig beskyttet som et kollektivt arbeid under USAs og andre lands  lover om opphavsrett, og tilhører www.gratiaecosmetics.co.no.  Dette kollektive arbeidet omfatter verk som er lisensiert til www.gratiaecosmetics.co.no.

Copyright 2012, www.gratiaecosmetics.co.no som har  ENERETT. Det gis tillatelse til elektronisk kopiering og til å skrive ut papirkopier av deler av dette området for det formål å plassere en ordre hos www.gratiaecosmetics.co.no eller kjøpe www.gratiaecosmetics.co.no produkter.

Du kan vise og, med forbehold for eventuelle uttrykkelig angitt restriksjoner eller begrensninger knyttet til bestemte materiale, laste ned eller skrive ut deler av materialet fra de ulike områdene av nettstedet utelukkende for din egen ikke-kommersielle bruk, eller for å legge inn en ordre hos www.gratiaecosmetics.co.on eller å kjøpe www.gratiaecosmetics.co.on produkter. All annen bruk, inkludert, men ikke begrenset til reproduksjon, distribusjon, visning eller overføring av innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt, med mindre det er autorisert av www.gratiaecosmetics.co.no. Du samtykker også til ikke å endre eller slette merknader fra materiale som er lastet ned fra nettstedet.

 

Varemerke

Alle varemerker og  varenavn  brukt på denne siden er varemerker og eller registerte varemerker tilhørende www.gratiaecosmetics.co.no.

 

Garanti

Dette nettstedet, samt  ​​materialer og produkter på dette nettstedet leveres " som den/det er" og uten garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått . I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov , fraskriver www.gratiaecosmetics.co.no seg alle garantier, enten direkte eller indirekte, inkludert  men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål .

www.gratiaecosmetic.co.no  representerer eller garanterer  ikke at funksjonene som finnes i området vil være uavbrutt eller feilfri, at feil vil bli rettet, eller at dette nettstedet eller serveren som gjør nettstedet tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter. www.gratiaecosmetics.co.no  gir ingen garantier med hensyn til bruk av materialet på dette nettstedet i forhold til deres korrekthet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytteverdi, aktualitet, pålitelighet eller annet. Enkelte stater tillater ikke begrensninger eller utelukkelser på garantier, det gjør det mulig at ovennenvte begrensninger eller utelukkelser  ikke gjelder for deg .

Ansvarsbegrensning

www.gratiaecosmetics.co.no  er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følgeskader som skyldes bruk av, eller manglende evne til å bruke, materialet på dette nettstedet eller ytelsen til produktene, selv om www.gratiaecosmetics.co.no  har blitt informert om muligheten for slike skader. Dersom gjeldende lov ikke kan tillate begrensning eller utelukkelse av ansvar eller tilfeldige skader eller følgeskader, så er det mulig at  ovennevnte begrensninger eller utelukkelser ikke gjelder for deg.

 

Typografiske feil

Dersom  et www.gratiaecosmetics.co.no produktet er oppført med feil pris, forbeholder www.gratiaecosmetics.co.no seg retten til å avslå eller annullere enhver ordre for produktet som er oppført på feil pris. www.gratiaecosmetics.co.no forbeholder seg retten til å nekte eller kansellere slike ordre selv der ordren er bekreftet og kredittkortet belastet. Dersom kredittkortet allerede har blitt belastet for kjøp og bestillingen din er kansellert,  skal www.gratiaecosmtics.co.no   utstede en kreditt til kredittkortkontoen tilsvarende feil pris.

 

Betingelser og oppsigelse av avtaler

Disse vilkårene gjelder for deg når du skal ha tilgang til nettstedet og / eller fullføre registreringen eller handleprosessen. Disse vilkårene og betingelsene, eller deler av dem, kan sies opp av www.gratiaecosmetics.co.no uten varsel til enhver tid, uansett årsak. Bestemmelsene knyttet til opphavsrett, varemerke, ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrensning, erstatning samt diverse, gjelder også etter  et eventuelt opphør/oppsigelse av avtale..

Beskjeder eller informasjon
www.gratiaecosmetics.co.no kan informere deg og gi beskjeder ved hjelp av e-post, en generell melding på nettstedet, eller ved annen pålitelig metode til adressen du har oppgitt til www.gratiaecosmetics.co.no.

 

 

 

Diverse

Ditt bruk av dette nettstedet reguleres i alle henseender av lovene i Europa, uten hensyn til valg av lovbestemmelser, og ikke av 1980 FN -konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer . Du samtykker i at jurisdiksjonen og all rettslig lokasjon i alle rettslige prosesser direkte eller indirekte som følge av avtalen skal være i Norge i forbindelse med dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til kjøp av www.gratiaecosmetics.co.no  produkter ) . Ethvert søksmål eller krav du måtte ha med hensyn til nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til kjøp av www.gratiaecosmetics.co.no produkter ) må være påbegynt innen ett ( 1 ) år etter at kravet eller årsaken til handling oppstår .

Dersom www.gratiaecosmetics.co.no  unnlater å insistere på eller håndheve en streng  håndhevelse av noen bestemmelse i disse vilkårene skal dette ikke tolkes som en oppgivelse av en bestemmelse eller rett. Verken en handling mellom partene eller handelspraksis kan være grunn til å  for å modifisere noen av disse vilkårene og betingelsene .

www.gratiaecosmetics.co.no kan overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til enhver part når som helst uten varsel til deg.

 

Bruk av nettsiden

Enhver type trakassering  på nettstedet, blant annet via e-post, chat, eller ved bruk av uanstendig eller støtende språk, er strengt forbudt. Etterligning av andre, inkludert en www.gratiaecosmetics.co.no  eller annen lisensiert ansatt, vert, eller representant, samt andre medlemmer eller besøkende på nettstedet er forbudt. Du kan ikke laste opp, distribuere eller på annen måte publisere gjennom nettstedet noe innhold som er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, truende, krenkende for personvern eller ytringsfrihet, fornærmende, ulovlig, eller på annen måte som kan utgjøre eller oppmuntre til en straffbar handling, bryte rettighetene til en part, eller som ellers kan gi opphav til erstatningsansvar eller bryte noen lov. Du kan ikke laste opp kommersielt innhold på nettstedet eller bruke nettstedet til å oppfordre andre til å slutte seg til eller bli medlemmer av andre kommersielle elektroniske tjenester eller en annen organisasjon.

 

. Ansvarsfraskrivelse

www.gratiaecosmetics.co.no  vil ikke og kan ikke gå gjennom all kommunikasjon og materiell postet til eller laget av brukere med  tilgang til området, og er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet i slik kommunikasjon og materiell. Ved å bruke denne nettsiden godtar du at vi, ved å gi deg muligheten til å vise og distribuere brukergenerert innhold på nettstedet,  www.gratiaecosmetics.co.no bare opptrer som en passiv kanal for slik distribusjon, og at foretaket ikke har noen forpliktelse eller ansvar knyttet til eventuelt innhold eller aktiviteter på nettstedet. Men www.gratiaecosmetics.co.no forbeholder seg retten til å blokkere eller fjerne kommunikasjon eller materialer som er å  (a) fornærmende, ærekrenkende eller uanstendig, (b) bedragersk, villedende eller misvisende, (c) i strid med en opphavsrett , varemerke eller, andre immaterielle rettigheter av en annen eller (d) støtende eller på annen måte uakseptabelt for www.gratiaecosmetics.co.no  etter eget skjønn.

 

Skadeerstatning

Du godtar å beskytte, forsvare og holde skadesløs www.gratiaecosmetics.co.no, dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører (under samlebegrepet "Service Providers") fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert advokathonorarer, som følge av brudd på disse vilkårene og betingelsene eller aktivitet knyttet til kontoen din (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av deg eller noen annen person som får  tilgang til området ved hjelp av Internett-kontoen

 

.
Third-Party Links

I et forsøk på å gi bedre service til våre besøkende, kan www.gratiaecosmetics.co.no  linke til nettsteder som drives av tredjeparter. Men, selv om tredjemann er tilknyttet www.gratiaecosmetics.co.no, har www.gratiaecosmetics.co.no ingen kontroll over disse nettstedene, som alle har egne personvern og datainnsamlingspraksis, uavhengig av www.gratiaecosmetics.co.no.

 Disse sammenkoblede nettstedene er bare til for enkelhets skyld og derfor er din  tilgang til dem på egen risiko. www.gratiaecosmetics.co.no forsøker bare å beskytte sitt nettsteds integritet. Koblingene blir lagt over og vi ber derfor om en tilbakemelding på ikke bare på vårt eget nettsted, men også for lenker som det blir koblet til. for områder det linker til (spesielt dersom en lenke ikke fungerer.)

Fraktregler

www.Gratiaecosmetics.co.no sender varer i Norge med DPD og utenfor Norge med UPS.

I Norge: Ordre over  kr 1.000  - gratis frakt.

Ordre under kr 1.000, kr 100 kr i frakt-   DPS-pakke (opptil 7 arbeidsdager)

 

..